Wyniki referendum 2015

Wyniki referendum 2015

Wyniki referendum ogólnokrajowego ogłoszone przez PKW.
1.Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
TAK 78,8%, NIE 21,2%
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
TAK 17,4%, NIE 82,6%
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?
TAK 94,5%, NIE 5,5%
Frekwencja wyniosła 7,8%.

By |2019-02-23T18:52:22+01:007 września, 2015|Polska|0 Comments