BIBLIOTEKA ŚW. AUDOEN’A

BIBLIOTEKA ŚW. AUDOEN’A2018-10-09T14:15:49+01:00

Spis książek TUTAJ

Godziny otwarcia: Niedziela 17.15-17.45

Regulamin biblioteki

1. Do korzystania ze zbiorów biblioteki uprawnieni są posiadacze legitymacji, wydanej przez bibliotekę.
2. Legitymacja wydawana jest imiennie, nie wolno jej odstępować osobom trzecim.
3. Przy zapisie do biblioteki pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 10 Euro przeznaczona na działalność biblioteki.
4. Aby dokonać zapisu do biblioteki należy uiścić w/w. opłatę, wypełnić formularz członkowski, przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem oraz potwierdzenie aktualnego adresu zamieszkania.
5. Przy odbiorze legitymacji czytelnika należy podać numer otrzymany od biblioteki.
6. Czytelnik może wypożyczyć 1 książkę na okres 2 tygodni, z możliwością dwukrotnej prolongaty do 6 tygodni maksymalnie. Prolongatę można zrobić drogą mailową.
7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik jest zobowiązany do odkupienia tej samej książki, lub zapłacenia jej aktualnej równowartości. Do czasu uregulowania zobowiązań możliwość wypożyczania kolejnych tomów pozostaje zawieszona.
8. W przypadku nie zwrócenia książki w terminie będzie pobrana opłata 20 centów za każdy dzień zwłoki.
9. Wydawnictwa albumowe, słowniki będą dostępne do wypożyczenia za specjalną kaucją.
10. Unikatowe pozycje będą dostępne tylko w czytelni, kiedy będzie otwarta.
11. W przypadku utraty legitymacji koszt wyrobienia duplikatu wynosi 3 euro.
12. Regulamin, aktualny księgozbiór biblioteki i aktualności są dostępne na stronie Duszpasterstwa – www.kościół-dublin.pl/biblioteka.
13. Wszelkie sprawy związane z obsługą czytelników, prolongatami i zapytaniami o tytuły należy kierować na adres audoen.biblioteka@gmail.com.
14. Biblioteka jest zobowiązana do poinformowania czytelników drogą mailową o jakichkolwiek zmianach w regulaminie.
15. Członkowie biblioteki są zobowiązani do poinformowania biblioteki o wszelkich zmianach danych osobowych.
16. Osoby, które nie będą przestrzegać zasad regulaminu zostaną skreślone z listy członków.

http://dublin.eparafia.pl/ewangelizacja/biblioteka/